Di Lặc Đương Lai Phật – Maitreya Honored Future Buddha – 當來下生彌勒尊佛

Di Lặc là vị Bồ Tát vào thời đương lai sẽ sinh xuống cõi Diêm Phù Đề (Trái Đất), nối tiếp sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuṇi) để thành Phật và giáo hóa chúng sinh, vì thế được xưng là Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát (Ekajāti-pratibaddha-bodhisatva), Bị Xứ Tát Đỏa hoặc Di Lặc Như Lai (Maitreya-tathāgata).
Hình tượng Đức Di Lặc được lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian, nhiều hình tượng trong số đó bị chế tác sai hoặc hiểu nhầm. Bộ sưu tập dưới đây là nơi lưu trữ tài liệu chính thống theo kinh điển Phật giáo về Đức Di Lặc. Hi vọng quý vị có thể tìm được những kiến thức hữu ích và nhân duyên an lành khi đọc bài viết này.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

Niệm danh hiệu Phật Di Lặc: Námó mílè zūn fú

Di Lặc Tôn Phật tâm chú: Om Mohi Mohi Maha Mohi Svaha Om Muni Muni Mara Svaha

Di lặc Bồ tát tâm chú: 弥勒佛咒: 宗 zong 萨 sha 垒 lei 哈 ha 摩 mo 喇 la 兜 dou

TÀI LIỆU PDF (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)

Add Comment