Lịch sử Phật giáo Việt Nam – Tiến sĩ Lê Mạnh Thát

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Từ Khởi Nguyên Đến Thời Lý Nam Đế
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành Phố Huế thực hiện
Nhà Xuất Bản Thuận Hóa Huế 1999
Về Trí Bân và
Giải Hàn thực Tán Phương
—o0o—

Add Comment