Địa Tạng Vương Bồ tát – Kṣitigarbha – 地藏王菩薩

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

NIỆM DANH HIỆU ĐỊA TẠNG BỒ TÁT (tiếng Trung Quốc)

TÀI LIỆU PDF (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)

Add Comment